13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖRNEK 10 ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ TALEBİNİN REDDİ KARARI

İİK. 'nun 168. maddesi gereği İcra Müdürü Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, dayanak belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip hakkı bulunup bulunmadığını icra müdürü kendiliğinden incelemekle yükümlüdür.

Alacaklının takip talebi ve ekleri dosyamıza vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Takip talebi ve dosya incelendi ;

Takip talebi ekindeki senedin teminat senedi vasfı taşımadığı anlaşıldı. Şöyle ki;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 776. maddesine göre bononun senet metninde,
“bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi,
senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelime,
kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi,
vade,
ödeme yeri,
kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı,
Düzenlenme yeri
Düzenlenme tarihi
Düzenleyenin imzası, bulunmalıdır.
İİK. ‘nun 168. maddesi gereği İcra Müdürü Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, dayanak belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip hakkı bulunup bulunmadığını icra müdürü kendiliğinden incelemekle yükümlü olduğundan,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/12-333 Esas ve 2019/416 Karar nolu kararlarında “….teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu ibare bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz….” şeklinde karar verildiğinden,
Senette teminat kaydı var ve neyin teminatı olduğu belirtildiğinden bu ibare bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldıracağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Talep halinde Örnek no 7 ödeme emri düzenlenmesine ve İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde Örnek no 7 ödeme emri ve eklerinin tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi .