30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

aciz tutanağı İİK. 105/2 maddesi uyarınca geçici aciz vesikası hükmünde