30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz yaparken borçlunun çocuğu haczedilmesi istenen bilgisayarın kendisinin olduğunu ve lisede bilgisayar bölümünde okuduğu iddia eder ise ne yapmalıyım?

Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer