20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz yaparken borçlunun çocuğu haczedilmesi istenen bilgisayarın kendisinin olduğunu ve lisede bilgisayar bölümünde okuduğu iddia eder ise ne yapmalıyım?

Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer

Haciz yaparken borçlunun çocuğu haczedilmesi istenen bilgisayarın kendisinin olduğunu ve lisede bilgisayar bölümünde okuduğunu iddia eder ise ne yapmalıyım?

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 97/a “…Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer…” şeklinde düzenlendiğinden,

Bilgisayar çocuğun sayılır. Alacaklı taraf aksini ispatla mükelleftir. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/12-347 KARAR NO : 2019/837 kararları gereği Haciz tutanağında bu durum belirtilerek haciz yapılır, istihkak prosedürü işletilir.