13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HESAP NUMARSI HAKKINDA KARAR

KONU : HESAP NUMARSI HAKKINDA

Satış bedelinden bakiye kalan ve dosyamızda mevcut .-TL’nin borçluya iadesine karar verişmiş olmakla tödenmesi için İİK.’nun 9. Maddesi gereği ilgilinin Müdürlüğümüze banka hesap numarası bildirmesi gerektiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.

Karar :

Banka hesap numarsı Müdürlüğümüze bildirildiğinde bildirilen hesap numarsına belirtilen tutarın aktarılmasına,

Verilen iş bu kararın İcra Hukuk Mahkemelerine şikayet edilebiceğinin ihtarı ile karar verildi.

imza