13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BANKADAN HACZEDİLEN PARANIN İSTENMESİ TALEBİ

Müdürüğünüzün yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasından …… Bankasından .-TL para haczedilmiştir.

Bu kere ilgili bankaya haczedilen para üzerinde Haciz koyduran başakaca kurum varsa,

A) Haciz koyduran kurum adının,

B) Dosya numarasının ,

C) Haciz tarihinin ,

D) Alacak tutarını gösteren haciz ve tedbir takyidatlarının da gönderilmesi,

Hususların yazılacak müzekkerede belirtilmesi kaydı ilehaczedilen paraların dosyamıza istenmesini

Arz ve talep ederim.