5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAHKEME GİDER AVANSINA HACİZ KOYMA MÜZEKKERESİ

İlgi : Esas sayılı dosyanıza.

Yukarıda taraf bilgileri belirtilen takip dosyamızdan, borçlu tarafından mahkemenizin ilgide kayıtlı dosyasına yatırlan gider avanslarına tarafınızca borçluya iade edilmesine karar verilmesi halinde alacaklı vekilinin talebi ile haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak müdürlüğümüze bilgi verilmesi arz olunur.