20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAHKEMEDEN DOSYA İSTEME MÜZEKKERESİ

İLGİ : Esas sayılı dosyanıza.

İlgide kayıtlı dosyanızdan müdürlüğümüz dosyası istenmiş ve dosyamız tarafınıza gönderilmiştir.

Bu kere tarafların talebi gereği işlem yapılmak üzere dosyanın istenmesine karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak dosyamız ile ilgili olarak mahkemenizce verilen bir karar var ve sakıncası yok ise karar ile birlikte dosyamızın iadesi arz olunur.