20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NAFAKA MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİ

BİRİKMİŞ NAFAKA BORCU :

AYLIK NAFAKA MİKTARI :

Yukarıda ismi yazılı nafaka alacaklısı tarafından borçlu aleyhine girişilen icra takibinde borçlunun nafaka borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretleri üzerine haciz konulmasına karar verilmiş olup;

1 – Yukarıda yazılı birikmiş nafaka borcu için borçlunun almakta olduğu maaş ve ücretlerinden aylIk nafaka borcunun kesilerek dosyamıza gönderilmesi ve birikmiş nafaka bakımından kalan maaş ve ücretleri üzerine 1/4’ü üzerine haczin tatbik edilerek Müdürlüğümüz dosyasına muntazaman gönderilmesi, borçlunun maaş ve ücretleri üzerinde daha önceden konulmuş hacizler mevcut ise hacizlerin konulduğu İcra Müdürlüklerinin adı ve dosya numaraları ile alacak miktarlarının bildirilmesi, birikmiş nafaka alacağının sıraya alınması,

2 – Nafaka borçlusunun her ay ödemek zorunda olduğu yukarıda miktarı yazılı aylık nafakaların ise maaş ve ücretleri üzerinde haciz olsa bile aylık nafaka miktarının tamamının maaş ve ücretlerinden kesilerek düzenli olarak İİK.nun 355. maddesi gereğince Müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, borçlu kurumunuzda çalışmıyor veya başka bir kuruma atanmış, nakil veya tayin olmuş ise Müdürlüğümüze 7 gün içinde bildirilmesi, aksi takdirde İİK.nun 356 ve 357. maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi ve gereği rica olunur.