18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ İÇİN GÜVENLİK İSTEME MÜZEKKERESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda yazılı tarih ve saatte borçlu adresinde yapılacak olan (satış işlemi) sırasında, gerektiğinde zor kullanmak Emniyet ve asayiş ile kamu düzeni sağlamak, korumak ve kollamak suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin Adli hizmetleri yerine getirmek amacıyla İİK. nun 81. 357. ve 359. maddeleri gereğince refakate yeteri kadar güvenlik görevlisinin verilmesi, Herhangi bir nedenle kuvvet verilmesinin mümkün olmaması halinde verilememe nedeninin yazılı olarak bildirilmesinin temini rica olunur.

imza

Not: İİK.359. madde. gereğince icra müdürlükleri yaptıkları

muamelelerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan

Doğruya muhabere edebileceklerinden sevk istenmemesi..

Satış mahalli :

/

Satış tarihi ve saati :

Saat

Ek : Satış ilanı