25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİ

(Kesilen paraya posta ücreti dahil edilecektir.)

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4’nün haczine karar verilmiştir

Karar gereğince İ.İ.K’nun 355. Maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve Borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının 7 gün içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar yazımız gereğince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi, ayrıca borç bitimine kadar işleyecek faiz ve masraflar bildirildiğinde kesintiye yeni bildirilen miktar üzerinden devam edilmesi.

Borçlunun maaşı ve ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı gerektiren değişiklik olduğu ve hizmetine son verildiği takdirde derhal bildirilmesi, bu madde hükmüne uyulmadığı veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356. md. gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının bilinmesi rica olunur.