23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLANEN TEBLİGAT ADRES ARAŞTIRMASI MÜZEKKERESİ TOPLU

KONU : İlanen tebligat hakkında.

Alacaklı tarafın talebi ile BORÇLUNUN MERNİS ADRESİ OLMADIĞINDAN 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve yönetmeliğin 48. Maddesinde gereği adres araştıruılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda adı ve adresi verilen borçlunun kurumunuzda kaydı var ise tetkiki ile bildirmiş olduğu adresi, bildirmiş oldukları ikametgah adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi rica olunur.

imza

DAĞITIM LİSTESİ ;

Borçlunun nüfus kaydının ve yerleşim yerinin bulunduğu,

1- Mal Müdürlüğü 2- Nüfus Müdürlüğü 3- Askerlik Şube Başkanlığı 3- Ziraat Bankası Şubeleri 4-Tarım Kredi Koop 5- Meram Esnaf Kefalet Koop 6- Tapu Müdürlüğü 7- Milli Eğitim Müdürlüğü 8- Gıda Tarım ve Hayvanlık İl Müdürülüğü 9- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 10-Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 11- KOSKİ Genel Müdürlüğü 12- Organize Sanayi Müdürlüğü 13- MEDAŞ 14-Vergi Dairesi 15- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 16- Belediye Başkanlığı 17-TÜRKSEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18- VODAFONE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19-TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ