25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İDDİASI

Haciz tutanağına göre haciz mahallinde borçlunun hazır olduğu anlaşıldı.
Tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;