23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhtiyati haczinden sonra icra takibi başlatma veya dava açma(ihtiyati haczi tamamlayan merasim) kaç gündür?