13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ORANINDA

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/03/2018 tarihli 82084579/2781/11445 Sayılı yazıları ve ekinde yer alan Vergi Dairesi özelgesi gereği KDV oranının tespitinin bilirkişi marifetiyle yaptırılması için dosyanın bilirkişiye tevdiine