13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KDV ORANINDA TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ HALİNDE BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA HAKKINDA KARAR

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16/03/2018 tarihli 82084579/2781/11445 Sayılı yazıları ve ekinde yer alan Vergi Dairesi özelgesi gereği KDV oranının tespitinin bilirkişi marifetiyle yaptırılması için dosyanın bilirkişiye tevdiine

Alacaklı vekilinin  dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
           …….. Plakalı aracın satışını talep ettiği anlaşıldı. Aracın            marka  tipi olduğu anlaşıldı.Bu tür araçların sadece önde iki koltuğu olup olmaması, arkada koltuk olup olmaması, arkadaki yan camlarının kapalı olup olmaması, 3 veya 5 kapılı, şoför sırası ile arkadaki bölüm arasında sabit bir panel veya ağdan yapılmış bariyer olup olması,koltuk sayısı-ticari hususi kullanım amacı taşıması- camlı olup olmaması gibi hususlardan  dolayı  KDV oranlarının değişkenlik gösterdiğinden,
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/03/2018 tarihli 82084579/2781/11445 Sayılı yazıları ve ekinde yer alan Vergi Dairesi özelgesi ile, olası vergi kayıplarının ve usül hatalarının önüne geçilmesine yönelik yazısı dikkate alındığında,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1- KDV oranının tespitinin  bilirkişi marifetiyle yaptırılması için dosyanın bilirkişiye tevdiine,
2- KDV oranına ilişkin raporun dosyamıza sunulması ile hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde daha önce verilen satış kararı dikkate alınarak  değerlendirilmesine,
3- İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.