13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUAVAFAKAT İSTENMESİ HAKKINDA

3. Şahıs Kamu Kurumunun yazıları dosyamıza gelmekle okundu.
Kamulaştırma bedelinin dosyamız borçlusuna ödenip ödenmeyeceği husususunda müdürlüğümüz dosyasının haczi olduğu gerekçesi ile muvafakatımızın olup olmadığı hususu sorulduğu anlaşıldı.
Müdürlüğümüz dosyada taraf olmadığından muvafakat verme yetkisi olmamakla,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
İilgili kuruma İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde dosyamız alacaklısının varsa vekilinin isim ve adreslerinin bildirilmesine,
Yazılacak müzekkereye müdürlüğümüzün tarafsız olması nedeni ile  yetkisi olmadığının muvafakatın alacaklı taraftan alınması hususunun yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.