2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İŞVEREN BORÇLANDIRMA KARARI SİGORTA HİZMET DÖKÜMÜNE GÖRE ( İİK.’nun 356/1. Maddesi)

 Alacaklı vekilin dilekçesi dosyamıza geldi okundu.
Alacaklı vekilinin İİK.’nun 356/1. Maddesi gereği işlem yapılması talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi;
İİK.’nun 356/1. Maddesi gereği işlem yapılması talep edilen 3. Şahsa alacaklı vekilinin talebi ile borçlunun borcundan dolayı maaş haczi gönderildiği,
3. Şahsa maaş haczi müzekkeresi        tarihinde tebliğ edildiği ancak maaş haczine cevap verilmediği,
Alacaklı vekilinin talebi ile kesilmeyen maaşa tutarlarının öğrenilmesi amacı ile hizmet dökümünün UYAP üzerinden sorgulandığı,

Maaş haczi müzekkeresinin tebliği itibari ile;

201…./   ayda  .-TL maaş aldığı,
201…/   ayda  .-TL maaş aldığı,
201…/   ayda  .-TL maaş aldığı,
201…./   ayda  .-TL maaş aldığı,

Tespit edilmekle  toplam kesilmeyen tutarların .-TL olduğu anlaşılmakla İİK.’nun 356. Maddesi gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-İİK.’nun 356.  Maddesi gereği kesinti yapılmayan maaş tutarları toplamının 1/4 üzerinden .-TL ile sınırlı olarak işverenin sorumlu olması kaydı ile alacaklı vekilinin talebinin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği     İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayete edebileceğinin ihtarı ile  karar verildi.