4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK NUN 355. VE 356. MADDESİ GEREĞİ MAAŞ HACZİ NEDENİ İLE İŞVEREN BORÇLANDIRILMASI HAKKINDA KARAR

Alacaklı vekilinin borçlunun çalıştığı işyerine İİK.’nun 355.,356.,357. Maddeleri gereği maaş haciz müzekkeresi tebliğ edildiği, ancak bu güne kadar kesinti yapmayan ve herhangi bir cevap verilmediğinden işverenin kesip göndermediği miktarla sınırlı olmak üzere işverenin borçlu olarak kaydedilerek haciz konulmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosyanın incelmesinde UYAP kayıtlarında işverenin maaş kesintisi yaptığı veya maaş haczine cevabına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamadı.

Borçlunun çalıştığı işyerinde aldığı maaş tutarı belirli olmamakla Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararları gereği borçlunun işveren yanında çalıştığı süre ve maaşı  SSK’dan sorulup belirlenmeli haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit edilmeli sonucuna göre karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna  varılarak;
Karar    :

1-Talep halinde borçlunun çalıştığı süre ve maaşı  SGK sorgusu yapılmasına, gelen rapora göre haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit edilerek yine alacaklı tarafın takip ve talebi işlem yapılmasına,

İİK. nun 16. maddesi gereği İcra Hukuk Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.