25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 40. MADDESİ DURDURMA VE MAAŞ HACİZİ DURDURMA

Borçlunun/vekilinin talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Borçlu/vekilinin İİK.’nun 40. Maddesi gereği  takibe konu mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu gerekçesi ile takbin durudrulmasını ve maaş haczinin kaldırımasını  talep ettiği anlaşıldı.
Borçlu/vekilinin talebinin ekinde takibe konu mahkeme kararının bozulduğuna ilişkin ilamı sunduğu anlaşıldığından İİK.’nun 40. Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2018/3518 Esas Sayılı Kararları ve bir çok yerleşik yargıtay kararları gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-Borçlu/vekilinin talebinin İİK.’nun 40. Maddesi gereği takbin durdurulmasına,
2-Maaş Haczi yönünden sırasının korunması kaydı ile bu aşamada sadece kesinti yönünden durdurulmasına,ilgili mahkemece alacaklı lehine karar verilmesi halinde haczin talep halinde kaldırığı yerden devamına,
Verilen iş bu kararın İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.