20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İSTİNAF/YARGITAY KARARI BOZMUŞ/TEKRAR VERİLMEK ÜZERE KALDIRMIŞ İSE İİK’NUN 36. MADDESİ GEREĞİ TEMİNATIN İADESİNE MAHKME KARAR VERİR

Borçlu/vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Borçlu/vekilinin takibe konu mahkeme ilamının İstinaf/Yargıtay tarafından kaldırıldığı/bozulduğu gerekçesi ile İİK.’nun 36. Maddesi gereği yatırdıkları teminatın iadesini talep ettiği anlaşıldı.

İİK’nun 36/5. Maddesi gereği teminatın iadesine mahkeme tarafından karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilemesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-Talebin reddine,
2- İş bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.