23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEKLİ TAŞINMAZ EMNİYET ADRES ARAŞTIRMASI YAPILAMACAĞI HAKKINDA (İİK 81, 150/b,357,359 ve 367,İçişleri Bakanlığının B.05.1.EGM.0.11.49761 sayı ve 25/12/2012 tarihli genelgesinde “7201 sayılı Kanun’un 28/3 maddesi ,)

Alacaklı vekilinin “Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada talebe konu ipotekli taşınmazların kim tarafından kullanıldığı ile kiracı tarafından kullanılmaktaysa bu kişilerin kimlik bilgilerinin ve kira bedelinin, İİK 81, 150/b,357,359 ve 367 maddeleri doğrultusunda araştırılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesini” talep ettiği anlaşıldı.
Aşağıda alacaklı tarafın değindiği kanun maddeleri belirtildiği üzere tarafın talep edilen ipotekli taşınmazların kim tarafından kullanıldığı ile kiracı tarafından kullanılmaktaysa bu kişilerin kimlik bilgilerinin ve kira bedelinin araştırılması hususunda Emniyet birimlerine görev verilmediği, aksine İçişleri Bakanlığının B.05.1.EGM.0.11.49761 sayı ve 25/12/2012 tarihli genelgesinde “7201 sayılı Kanun’un 28/3 maddesi ve Yönetmelik hükmüne göre; kişinin adresi, resmi veya hususi kurumlar ve dairelerden, ilgili mevzuat dâhilinde yetkili nüfus müdürlüklerinden tespit edilememiş ve Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yer almıyor veya belirlenen adresler yanlış ise adres tespiti isteyen kurumun nerelerde araştırma yaparak sonuca ulaşamadığını gerekçelendirerek en son çare olarak adresin araştırılması için polisten talepte bulunulabilecektir” şeklinde genelge yayınlandığından, adres araştırmasında bile son çare olarak emniyet birimlerine başvurulabileceğinden,
Talepte belirtilen hususların İcra Müdürlüğünce alacaklı tarafın talebi ve takibi ile  yerine getirilebileceğinden aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.