21 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖRNEK 10 İCRA TAKİBİ

İİK.’nun 168. Maddesi” İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir…” şeklinde düzenlenmekle İİK.’nun 171. maddesi aynı husus aynen tekrar edilmiştir.