20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖRNEK 10 İCRA TAKİBİ -KAMBİYO SENEDİ (ÇEK -BONO) UNSULARI -İCRA MÜDÜRÜ KAMBİYO SENEDİNİ İNCELEYEBİLİR Mİ?

İİK.'nun 168. Maddesi" İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir..." şeklinde düzenlenmekle İİK.'nun 171. maddesi aynı husus aynen tekrar edilmiştir.

ÖRNEK 10 İCRA TAKİBİ -KAMBİYO SENEDİ (ÇEK -BONO) UNSULARI -İCRA MÜDÜRÜ KAMBİYO SENEDİNİ İNCELEYEBİLİR Mİ?

Bazı iş sahipleri tarafından icra müdürünün kambiyo senedini inceleme yetkisinin olmadığı ileri sürülebilmektedir. 

Şimdi bu hususu açıklığa kavuşturduktan sonra icra müdürlüklerinde en çok takibe konulan kambiyo senetlerinin zorunlu unsurları hakkında kısaca bilgi verelim.

İİK.’nun 168. Maddesi” İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir…” şeklinde düzenlenmekle İİK.’nun 171. maddesi aynı husus aynen tekrar edilmiştir.

Kanun hükümleri karşısında icra müdürünün takibe konulmak istenen kambiyo senetlerini inceleme yetkisinin olduğu  zamanaşımı hariç tartışmaya meydan vermeyecek şekilde açıktır.

İcra müdürlüklerinde en çok takibe konulan kambiyo senetlerinden bono ve çekin zorunlu ve ihtiyari unsurlar ekte sunulmuş olup inceleyelim.

ÇEK VE BONO ZORUNLU UNSURLAR