20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARİCEN TAHSİL-VAZGEÇMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR? SENET HANGİ TARAFA İADE EDİLİR? ALACAK ASİLİN BAŞVURMASI HALİNDE UYGULAMA NEDİR?

Alacaklı tarafın dilekçesi ile işlemden kaldırılan icra dosyalarına şerh edilen beyanların sonuçları farklı olabilmektedir. Şöyle ki;

Eğer alacaklı taraf dilekçesinde takipten vazgeçiyorum şeklinde beyanda bulunur ise, senet alacaklı tarafa teslim edilir. Çünkü alacaklı tarafın tekrar senedi takibe koyma hakkı vardır.

Bazen dosyanın işlemden kaldırılması, kapatılması, dosyadan vazgeçiyorum vb. şeklinde ifadelerin yer aldığı dilekçeler de olabilmektedir. Bu durumda dilekçe sahibine kanunda yer alan alacaktan vazgeçme mi ,takipten vazgeçme mi , haricen tahsil mi ? açıkça belirtmesinin istenmesi gerekmektedir. Bu husus sadece senetlerin teslimi konusunda önem arz etmektedir. Tüm beyanlar hacizlerin kaldırılması sonucunu doğurur.

Bir de alacaklı asilin bu hususta dilekçe vererek işlem tesis etme hakkı vardır. Burada ilk akla gelen Avukatın vekalet ücretidir. Böyle durumlarda asil ile vekil arasında sorun çıkabilmektedir. Her ne kadar vekalet ücreti alacaklı asil ile vekil arasındaki bir iç ilişki olsa da (daha önce bu hususta kararımız iş bu sitede mevcuttur) Bu sorunun İcra Müdürlüğüne sirayet etmemesi açısından vazgeçme ve haricen tahsil beyanının HMK.’nun 154/3 ç) maddesi ” Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla….. feragat…” şeklinde düzenlendiğinden, verilen iş bu dilekçeler asile okunarak dilekçenin altına ” Beyanı okundu imzası alındı” şerhinin düşülmesi işlemin sıhhati bakımından önemlidir. Ekte sunulan tabloda tüm bu hususlar incelenmiştir.

HARİCEN TAHSİLDE HACİZ YOK İSE ;
1-Haricen tahsil taleplerinin UYAP üzerinden E-İMZA kontrolünün sağlanması,
2-Takip çıkışı üzerinden %2,27 Harç yatırılmış mı?
3-Halihazırda harç yatmamış görünüyorsa UYAP’ta bekleyen havale var mı?
4-Harç yatırılmadı ise harç tahsil müzekkeresi yazılması için dosyanın ayrılması, müteakip iş ve işlemlere harcın yatırılmasına müteakip devam edilmesi,
HARİCEN TAHSİLDE SENET KİME İADE EDİLİR?
1-Senet borçlu tarafa teslim edilir;
Ancak birden fazla borçlu var ise ;
a)Borcu ödeyen borçluya teslim edilir,
b)Alacaklı tarafça borçlu belirtilmedi ise belirtilmesi sağlanır,
ALACAKTAN VAZGEÇME HACİZ VAR İSE ;
1-Vazgeçme taleplerinin UYAP üzerinden E-İMZA kontrolünün sağlanması,
2-Takip çıkışı üzerinden %4,55 Harç yatırılmış mı?
3-Halihazırda harç yatmamış görünüyorsa UYAP’ta bekleyen havale var mı?
4-Harç yatırılmadı ise harç tahsil müzekkeresi yazılması için dosyanın ayrılması, müteakip iş ve işlemlere harcın yatırılmasına müteakip devam edilmesi,
5-Harç Yatırıldı ise hacizler kaldırılmış mı?
ALACAKTAN VAZGEÇME HACİZ YOK İSE ;
1-Vazgeçme taleplerinin UYAP üzerinden E-İMZA kontrolünün sağlanması,
2-Takip çıkışı üzerinden %2,27 Harç yatırılmış mı?
3-Halihazırda harç yatmamış görünüyorsa Uyapta bekleyen havale var mı?
4-Harç yatırılmadı ise harç tahsil müzekkeresi yazılması için dosyanın ayrılması, müteakip iş ve işlemlere harcın yatırılmasına müteakip devam edilmesi,
ALACAKTAN VAZGEÇMEDE SENET KİME İADE EDİLİR?
1-Senet borçlu tarafa teslim edilir;
Ancak birden fazla borçlu var ise ;
a)Borcu ödeyen borçluya teslim edilir,
b)Alacaklı tarafça borçlu belirtilmedi ise belirtilmesi sağlanır,
TAKİPTEN VAZGEÇMEDE HACİZ VAR İSE ;
1-Vazgeçme taleplerinin UYAP üzerinden E-İMZA kontrolünün sağlanması,
2-Takip çıkışı üzerinden %4,55 Harç yatırılmış mı?
3-Halihazırda harç yatmamış görünüyorsa UYAP’ta bekleyen havale var mı?
4-Harç yatırılmadı ise harç tahsil müzekkeresi yazılması için dosyanın ayrılması, müteakip iş ve işlemlere harcın yatırılmasına müteakip devam edilmesi,
5-Harç Yatırıldı ise hacizler kaldırılmış mı?
TAKİPTEN VAZGEÇMEDE SENET HANGİ TARAFA İADE EDİLİR?
1-Senet alacaklı tarafa teslim edilir.
VAZGEÇME VEYA HARİCEN TAHSİL TALEBİ GELMİŞ,HARÇ YATIRLMADI İSE ;
1-Dosya dosya Harç Tahsil Müzekkeresi yazılmak üzere ayrılır.
2-Müteakip iş ve işlem var ise harç yatırıldıktan sonra devam edilir.
VAZGEÇME VEYA HARİCEN TAHSİL İÇİN  ALACAKLI ASİL BAŞVURUR İSE ;
HMK.’nun 154/3 ç) maddesinde “Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla..” hükmü yer aldığından alacaklı asilin feragat ve haricen tahsil dilekçelerinin altı beyanı okunarak imzasının alınması ve hususun şerh edilmesi, ileride çıkacak uyuşmazlıklar bakımından, özellikle alacaklı vekilinin bu durumumu kabul etmemesi, dosya alacağına haciz varsa ve bu vb. hususların dava konusu olması durumunda icra müdürlüğünün işleminin sıhhati bakımından önemli olacaktır.