30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”