20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İL ÖZEL İDARESİ HESAPLARINA HACİZ MÜZEKERESİ

T.C.

……..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

BANKA HACİZ YAZISI

1. Banka Adı :

2. Alacaklının ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi :

3. Borçlunun ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi :……. İL ÖZEL İDARESİ

4. Alacak tutarı ile faiz ve giderler : .-TL

Müdürlüğümüz yukarıda numarası belirtilen icra dosyasından borçlunun bankanız nezdindeki 5032 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 7. maddesinin h/4. Maddesi “İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.” hükmü gereği,

Anılan kanun maddesinde sayılan proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlardan kaynaklı hesapları hariç olmak üzere diğer hesapları üzerine haciz ve bloke konulmasına, bloke konulan hesapta para bulunması halinde 2. bir yazı beklenmeksizin paranın müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması hususu rica olunur.

imza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı :

İban No :