25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORÇLUNUN ÖLÜMÜ (MK.’NUN 606. MADDESİ) MİRASÇILARA MUHTIRA KARARI

Alacaklı tarafın dilekçelerinde dosya borçlusunun   takip kesinleştikten sonra ölmüş olduğunu, bu nedenle ölü borçlunun mirasçılarına takipten haberdar olmaları için Muhtıra tebliğini talep ettiği anlaşıldı.

Talep ve dosya incelendi;

Dosya borçlusunun takip kesinleştikten sonra ölmüş olduğu dosyada mevcut nüfus kaydından anlaşılmış olduğundan;

Mirasçıların murisin borcundan kurtulabilmesi için Borçlunun ölüm tarihinden itibaren;

MK.’nun 606. Maddesi gereği 3 ay içerisinde mirasçıların mirası reddedip etmedikleri, reddetmişler ise 7 gün içinde mahkemeden alınmış red kararı ile birlikte icra dosyasına bildirmeleri gerektiğinden,

Mahkemeden alınmış red kararı yoksa tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde bildirilen borç miktarını faiz ve masrafları ile birlikte müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, yatırılmaması halinde icra marifetiyle tahsili yoluna gidilebileceğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı,

Karar :1- Mirasçıların adreslerinin bildirilmesi halinde yukarıda belirtilen hususların muhtıraya yazılarak İİK.’nun 59. maddesi gereği masrafları verildiğinde muhtıranın ödeme emri ve ekleri ile birlikte tebliğe çıkarılmasına birlikte tebliğine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi. ihtarı ile karar verildi.