5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA HARÇLARI,AŞAMALARI,MATRAHLARI,ORANLARI,KANUNİ DAYANAKLARI

AŞAMASIORANIDAYANAĞI
Tahliye Harcı İcra Marifeti ile
bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel
üzerinden
%2,27492 Sayılı Harçlar Kanunu 18.,24. madde I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Tahliye Harcı İcra Marifeti olmadan
bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel
üzerinden
%1,13492 Sayılı Harçlar Kanunu 18.,24. madde I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Menkul teslimi icra marifeti ile menkulün
ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden
%2,27492 Sayılı Harçlar Kanunu 19.,24. madde I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Menkul teslimi icra marifeti omadan menkulün
ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden
%1,13492 Sayılı Harçlar Kanunu 19.,24. madde I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Ödeme emrinin tebliğinden sonra hacizden önce ödenen paralardan ve maaş ödemelerinden% 4,55492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Haciz işleminden sonra satıştan önce ödenen paralardan%9,10492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi
suretiyle tahsil olunan paralardan
%11,38492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Maaş,ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil
olunan paralardan
%4,55492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince
ödenen paralardan
%2,27492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Merkezi Takip sisteminde takibe konu alacak tutarı üzerinden((Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma
harcından düşük olamaz.)
%2492 Sayılı Harçlar Kanunu I/Yargı Harçları/ B Sayılı Tarife
Ödeme/icra emrinin tebliğinden sonra hacizden önce vazgeçme ve haricen tahsilde%2,27492 Sayılı Harçlar Kanunu 23. Madde
Hacizden sonra vazgeçme ve haricen tahsilde%4,55492 Sayılı Harçlar Kanunu 23. Madde
Haczedilen malın satışından sonraAlınması gereken harç tam alınır492 Sayılı Harçlar Kanunu 23. Madde
Konut finansmanından kaynaklı ve TOKİ başkanlığına rehin ile temin edilmiş alacaklar Uygulanacak harç oranın
¼ ‘ü
2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 38/A maddesi,
492 Sayılı Harçlar Kanunu 1 sayılı tarife