26 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

satışa hazırlık işlemleri

Alacaklı vekili, müvekkiliyle yaptığı sözleşme gereğince dava ve icra takibini sonuna kadar takip etmek ve sonuçlandırmak üzere vekalet almaktadır. Somut olayımızda alacaklı vekili kendi üzerine düşen sorumluluktan kurtulmak, başlangıçta tüm takip işlemlerine ait taleplerini peşinen yaparak bütün sorumluluğu icra memuru üzerine atmaktadır.Takip hukukunun doğası gereği takibin her aşaması kendi içerisinde tamamlanacak, bir sonraki safhaya yine alacaklı ya da vekilinin talebi ile geçilecektir.