13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İntifa hakkı ihaleden etkilenmez

Bu duruma göre taşınmazın intifa hakkı ile yükümlü olarak satılmasından sonra ihaleden etkilenmeyen intifa hakkı sahibinin taşınmazı üçüncü kişilere kiraladığı ve bu kiracıların İİK'nun 135. maddesine göre tahliyesinin talep edildiği anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen ilke ve kurallar uyarınca İİK'nun 135. maddeye göre tahliye için muhtıra gönderilmesi koşulları oluşmamıştır. İhale alıcısı ancak Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayalı olarak yerel mahkemelerde dava açıp alacağı ilamla, taşınmazın tahliyesini sağlayabilir

….Bu duruma göre taşınmazın intifa hakkı ile yükümlü olarak satılmasından sonra ihaleden etkilenmeyen intifa hakkı sahibinin taşınmazı üçüncü kişilere kiraladığı ve bu kiracıların İİK’nun 135. maddesine göre tahliyesinin talep edildiği anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen ilke ve kurallar uyarınca İİK’nun 135. maddeye göre tahliye için muhtıra gönderilmesi koşulları oluşmamıştır. İhale alıcısı ancak Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayalı olarak yerel mahkemelerde dava açıp alacağı ilamla, taşınmazın tahliyesini sağlayabilir…

…14.03.1960 gün, 1/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre üzerinde başkası yararına intifa hakkı bulunan taşınmaz bu hakla yükümlü olarak satılır. Müşteki 3.kişinin icra mahkemesine başvuru nedeni kendisinin intifa hakkı sahibi olduğu ve bu hakka dayanarak mahcuzu kiraya verdiği, mahcuzun da intifa hakkı ile yükümlü olarak ihalede satıldığı nedenlerine dayanarak İİK’nun 135/2.maddesinin kendi kiracısına uygulanamayacağına ilişkindir…

12. Hukuk Dairesi         2014/26606 E.  ,  2015/2267 K.
12. Hukuk Dairesi         2010/5079 E.  ,  2010/17134 K.