30 Kasım 2023

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Yakalanan araçların, esas icra dairesi tarafından doğrudan trafik tescil şube müdürlüğüne yazılan yazı ile üçüncü şahıslara teslim yapılamayacağı hakkında genelge