13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Malların Haczi

T.C. ADALET BAKANLIGI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :82084579/8852/45160 Konu : Yatının Teşvik Belgesi Kapsamındaki Malların Haczi Yatının teşvik belgesine istinaden devlet desteği ile alınan menkul malların haczedilmesi halinde mahcuz hakkında herhangi bir kamu alacağının bulunup bulunmadığı hususu ile bunların mükellefinin satıştan önce Gümrükler Genel Müdürlüğünden ve ilgili kurumlardan sorulması, alınacak cevaba göre ihale bedelinden öncelikli ödenmesi gereken vergiler ile ihale alıcısının tabi olacağı vergilere artırma ilanında ve şartnamede yer verilmesi,