23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİ BELGESİ HARCA TABİ

Alacaklı vekilinin yetki belgesi dosyamıza geldi.
Yetki belgesi ve dosya incelendi ;
Suret harcının yatırılmadığı anlaşılmak,
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 92358809-152.99/2124/438 Sayılı ve 07.01.2021 tarihli Konusu ; Muvafakatname ve Yetki Belgesi olan ve Türkiye Barolar Birliğine hitaben yazılarında,
“492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde; yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı (I) sayılı tarifede yazılı olanlarının yargı harçlarına tabi olacağı. Kanuna bağlı (I) sayılı Tarifenin D /I-c bendinde ise; avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 8,50 TL (2021 yılı için) harç alınacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, vekâletname hükmünde bulunan yetki belgelerinin asıl ve suretlerinin yargı mercilerine ibrazedilmesi durum unda, bu yetki belgeleri avukat veya avukat ortaklığı tarafından düzenlenip onaylandığından, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin D /l-c bendine göre suret harcının alınması,… ” bildirildiğinden,
Hali hazırda dosyamıza yetki belgesine istinaden suret harcı yatırılmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Suret harcı yatırıldığında ve müdürlüğümüze bilgi verildiğinde yetki belgesinin işleme alınmasına,
İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.