24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİ İTİRAZI DİLEKÇESİ

T.C. ………… ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE …………………. DOSYA NO : İtiraz edenin (Borçlu) Adı ve Soyadı : Adresi : Karşı taraf (Alacaklı) Vekili : Tebliğ tarihi : …./…./……. Konu : YETKİ İTİRAZI Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından adıma çıkartılan ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiş olup, süresi içinde YETKİ İTİRAZINDA bulunuyorum. Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde yetkili icra dairesi “Borçlunun takip tarihindeki ikametgâhı” olması nedeniyle müdürlüğünüz yetkisiz olup, itirazımın kabulü ile takip dosyasının ikametgâhımın bulunduğu, yetkili ……………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

YETKİ İTİRAZI