20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLAMSIZ TAKİP(ÖRNEK 7) BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından adıma çıkartılan ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiş olup, süresi içinde TAKİBE VE BORCUN TAMAMINA itiraz ediyorum. Alacaklıya hiçbir suretle borcum bulunmamaktadır. İ.İ.K.’nun 66 madde gereğince takibin DURDURULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

BORCA İTİRAZ