20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İTİRAZ

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından adıma çıkartılan ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiş olup, süresi içinde TAKİBE VE BORCUN TAMAMINA itiraz ediyorum.
Alacaklıya hiçbir suretle borcum bulunmamaktadır.
İ.İ.K.’nun 66 madde gereğince takibin DURDURULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.