4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ KAMBİYO RED KARARI

KONU : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takibe icra dairesine itiraz edilmesi hakkında.

Dosyamız borçlusu borca ve tüm ferilerine itiraz dilekçesini sunduğu görüldü.

İtiraz ve takip dosyası incelendi.

Dosyamızdan gönderilen ödeme emrinin Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte ödeme emri gönderildiği görülmekle borçlunun itiraz dilekçesini İİK.’nun 168. Maddesine göre İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne vermesi gerektiğinden bu hususlar Gönderilen ödeme emrinde de belirtildiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR:

Borçlunun talebinin reddine,

İİK.’nun 16. Maddesine göre İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.