13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONU : İcra Takibine Takibe itiraz

Dosyamız borçlusu (borçlu adı) (itiraz tarihi) Tarihli itiraz dilekçeleri müdürlüğümüze gelmiş olmakla dosyasına eklendi.

KARAR:

İncelenen dosya kapsamına göre tebligat parçasının dosyasına dönmediği görülmekle, uyap tebligat PTT sorgusu yapılmakla tebligatın UYAP PTT TEBLİGAT SORGU BİLGİLERİNE GÖRE ——/—–/2018 tarihinde yapıldığı tebligat parçasının dosyamıza dönmesi ile tebligat parçasındaki tebliğ tarihi ile UYAP kayıtları arasında fark olması halinde tebligat parçası üzerindeki tebliğ tarihi esas alınması kaydı ile TAKİBİN İTİRAZ DAHİLİNDE İ.İ.K’nun 62. Ve 66 md uyarınca DURDURULMASINA karar verildi.

ÖRNEK NO :

TEBLİĞ TARİHİ : (UYAP PTT tebligat sorgu bilgilerine göre)

İTİRAZ TARİHİ :