23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Mirasçının itirazı hakkında

KONU : Mirasçının itirazı hakkında

Borçlunun mirasçısı ……………..esas sayılı dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi;

Borçlunun mirasçısının borca itiraz ettiği anlaşıldı.

Borçlu tarafın mirası reddeddiğine ilişkin Mahkeme kararınıTürk medeni Kanunun 609. Maddesi uyarınca borçluların borcun kaynağı olan mirası reddediklerine ilişkin mahkeme kararı dosyamıza sunduğu,

Borçluya ödeme emrinin tarihinde tebliğ edildiği,

7 günlük yasal itiraz süresi geçtikten sonra itirazda bulunduğu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun19.11.2014 tarih ve 2013/12-2240 esas 2014/929 karar sayılı kararında, borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddialarının borca itiraz olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede yapılması gerektiği kabul edildiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR :

1-Bu aşamada itirazın reddine,

Tebliğ için P.Pulu verilmediğinden, durdurma kararının muhtıra ile alacaklı Vekiline Tebliğine yer olmadığına, müracatında öğrenmiş sayılmasına, karar verildi.