20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBİN KESİNLEŞMEDİĞİNDEN TALEBİN REDDİ HAKKINDA

TAKİBİN KESİNLEŞMEDİĞİNDEN TALEBİN REDDİ HAKKINDA

KONU : TAKİBİN KESİNLEŞMEDİĞİNDEN TALEBİN REDDİ HAKKINDA

Alacakıl tarafın haciz talebinde bulunduğu anlaşıldı.

Dosya incelendi;

İtiraz nedeni ile borçlu yönünden takbin durdurulduğu İİK.nun 66. maddesi gereğince, Alacaklı tarafça itirazın kaldırıldığına dair karar ibraz edilinceye kadar itiraz eden borçlu yönünden İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASINA karar verildiği görüldü.

KARAR :

1-Talebin reddine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkememesine şikayete edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.