4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ İTİRAZ DAVASI NETİCESİNDE BANKA HESAP AÇMA MÜZEKKERESİ

VAKIFBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasından sıra cetveline itiraz davası açıldığı anlaşıldığından, .-TL tutarın Müdürlüğümüzün kasa hesabından hesabından alınarak; müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı takip dosyasına ait olmak üzere birer aylık vadeli bir hesap açılıp, 1 aylık mevduata uygulanacak “Tabela” faizi cari faiz oranlarından en yüksek olanından az olmamak üzere ihale bedelinin nemalandırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen ihale bedelinin Müdürlüğümüz hesabından alınarak açılacak vadeli hesaba aktarılması, açılacak vadeli hesaba ait banka dekontu ile hesap cüzdanının müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 aylık mevduata uygulanacak “Tabela” faizi cari faiz oranlarından en yüksek olanından az olmamak üzere biriken faiz miktarı ile birlikte birer aylık vadeler şeklinde her ay nemalandırmaya devam edilmesi ve gereği rica olunur.