25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ İÇİN HACİZ TUTANAKLARININ İSTENMESİ MÜZEKKERESİ

İlgi : Esas sayılı dosyanıza. Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen icra dosyasında tarihinde satışı yapılan malların haciz işlemine ait tutanak ve satış işlemlerine ait açık artırma ilanı yazımız ekinde sunulmuş olup haciz işleminin borçlunun gıyabında yapılmış olması nedeniyle mahcuzlar üzerinde başkaca haciz olup olmadığı tespit edilememiştir.
Bu nedenle dosya kayıtlarınızın tetkiki ile satışı yapılan mallar üzerinde haczinizin bulunup bulunmadığının tespiti ile hacizleriniz devam etmekte ise 100.madde bilgilerinin çıkartılarak bilgi verilmesi rica olunur.