2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN ALACAKLISINA MUHTIRA(SIRA CETVELİ İÇİN)

İLGİ : TARİHLİ VE SAYILI REHNİNİZ.

Plakalı araç tarihinde TL bedelle Müdürlüğümüzün ……….esas sayılı dosyasından satılmıştır.
satış tarihi itibari ile rehin alacağınızın sıra cetveline esas olmak üzere iş muhtıranın tebliğinden itibaren 3 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeniz, aksi takdirde dosyamızda mevcut bilgilere göre alacak tutarınız belirlenerek işlem yapılacağı hususu,
İhtar olunur.