23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 sayılı yasa ile değişik İİK.88. Maddesi sonrası alıcı çıkmadığından tasfiye yazısı

6352 sayılı yasa ile değişik İİK.88. Maddesi gereğince müdürlüğümüzce daha önce haciz edilerek muhafaza altına alınıp da artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan menkul malların teslim alınması konusunda borçluya muhtara gönderilmiş, borçlu tarafça bu malların teslim alınmaması üzerine İcra Hukuk Mahkemesinden alınan satış kararı gereğince bu menkul mallar satışa çıkartılmış olup, müdürlüğümüzce yapılan satışlara iştirak eden olmadığından satışların düşürülmesine karar verilmiştir.
Bu nedenle bu malların Müdürlüğünüz Başkanlığında oluşturulan tasfiye Komisyonuna teslimine karar verilmiş olup, konu ile ilgili haciz tutanağının bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.
Gereği bilgilerinize rica olunur.