5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YURTDIŞI TEBLİGATI İÇİN MALİYEYE MÜZEKKERE

MALİYE BAKANLIĞI
DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adresi yazılı borçluya Yurtdışında tebligat yapılmak üzere ilgilisinden gerekli giderin alınarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Muhtelif Gelirler hesabına işlenerek makbuzunun gönderilmesi rica olunur.