13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLUNUN MİRASININ İNTİKALİ İÇİN YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ

MURİS :

Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı bulunan esas sayılı takip dosyasından borçlunun murisi …………….. ölmüş olup, alacaklı vekili Müdürlüğümüze müracaatla borçlunun murisinin mirascılarının tesbiti amacı ile veraset ilamı alabilmek için Müdürlüğümüzden yetki verilmesini talep etmekle, alacaklı vekilinin ilgili Sulh Hukuk Mahkemesin’den borçlunun murisinin mirascılarının tesbiti için veraset ilamı alabilmek amacı ile düzenlenen işbu YETKİ BELGESİ Mahkemeye ibraz için dosyamız alacaklı vekiline talep gereği verilmiştir.