20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ’NE HACİZ KALDIRMA MÜZEKKERESİ

İLGİ :

İlgi sayılı yazımız gereğince yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı borçlu adına kayıtlı ……………………. plakalı araç üzerine konulan haczin bu dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.