20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ İÇİN TAPUDAN TAKYİDAT İSTEME(İİK.’NUN 127. MADDESİ)


TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kaydının tetkiki ile;

  • Borçlunun Hissedarın hissesi üzerinde mevcut bilumum takyidatların, takyidatların lehtarı kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerin ve kayıtlarda mevcut adreslerin tarih sırasına göre;
  • Taşınmaz hisseli ise hissedarların hisse nispetlerinin ve kayıtlarda mevcut adreslerinin,
  • Taşınmazın haciz veya ipotek tesisinden sonra malik değiştirmiş olması halinde yeni malik/maliklerin isim ve mevcut adreslerinin
  • Borçlunun Hissedarın tapu kayıtlarında mevcut adreslerinin celbine karar verilmiştir.
    Gereğini rica ederim.

imza

SATIŞA KONU TAPU KAYDI :

İL/İLÇE
MAHALLE/KÖY
ADA
PARSEL
BAĞIMSIZ BÖLÜM