20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALEDEN SONRA TAŞINMAZ TAHLİYE MUHTIRASI(İİK.’NUN 135. MADDESİ)

TAPU KAYDI :
Yukarıda kayıt edilen taşınmaz yapılan açık artırma neticesinde alıcı adına ihale edilmiştir.
Yapılan ihale kesinleşmiş ve alıcı adına tescil yapılmıştır.
Taşınmaz tarafınızdan işgal edildiği beyan edilmekle, adınıza tahliye emri tebliğine talep veçhiyle karar verilmiştir.
Karar gereğince iş bu tahliye emrinin tarafınıza tebliğinden itibaren varsa bir itirazınız 7 gün içerisinde ilgili Mercii ye yapmanız ve tebliğinden itibaren 15 gün içinde taşınmazı tahliye ederek anahtarı ihale alıcısına yada Müdürlüğümüz dosyasına teslim etmeniz, aksi taktirde cebri icra yolu ile tahliye edilerek tüm tahliye masraflarının tarafınıza yükletileceği hususu İ.İ.K. nun 135. maddesi gereğince ihtaren tebliğ olunur.